Kako da naučite dete da gleda na sat?

 

kako naučiti dete da gleda na sat

Želju da nauče da gledaju na sat deca najčešće imaju u predškolskom uzrastu. U tom uzrastu detetu su nerazumljive činjenice da minut ima 60 sekundi,  sat 60 minuta, a dan 24 sata. Sigurno će vas zapitkivati, zašto baš 60 minuta i zašto 24 sata. U tom uzrastu sve mu to može biti vrlo zbunjujuće i odvratiti ga od učenja. Zato mu sat treba predstaviti kroz igru, i govoriti u onim odrednicama koje dete može da razume. Za početak približite mu pojam vremena, pitajte ga da uporedi dužine trajanja njemu poznatih aktivnosti (na primer, kupanje i pranje ruku, spavanje i oblačenje, i slično). Kroz primere objasnite detetu šta je prošlost a šta budućnost.

Deca pamte vizuelno, pa možete uzeti nekoliko listova papira i na svakom nacrtajte po jedan časovnik, na njima označite vremena u kojima se odvijaju aktivnosti značajne, vašem detetu, vreme buđenja, doručka, odlaska u vrtić i tako redom. Kad dođe vreme za određenu aktivnost, pokažite detetu odgovarajući sat. Dete će brzo zapamtiti položaj kazaljki na nacrtanim časovnicima. Napravite sat od kartona i zatražite od deteta da malu kazaljku stavi na 8, a veliku na 12, pa mu kažite „Sada je osam ujutru. Šta ti radiš u to vreme?“  Posle toga ga pitajte šta radi u osam uveče. Kada dete odgovori, nastavite igru tako što ćete pomerati kazaljke i postavljati odgovarajuća pitanja.

Nabavite sat sa arapskim brojevima, uočljivom razlikom između male i velike kazaljke i jasno označenim minutima. Kažite detetu da pogleda na sat i vidi koliko mu je vremena potrebno da se obuće, ruča, nacrta crtež ili obavi neku drugu aktivnost.

Dete će kroz igru lako savladati ovu za njega komplikovanu veštinu.

 

Dodatne informacije