Naglašen zid

 

U kupatilu kao i u ostalim prostorijama možemo naglasiti jedan zid, različitom bojom ili teksturom materijala.

 

Magdalena Keck


Andrew Flesher


EHAPC


Kate Hume


Kate Hume


Martin Raffone


McLean Quinlan


Robbins Architecture


Robbins Architecture


sarahrichardsondesign.com


sarahrichardsondesign.com


WIDAWSCY studio architektury


 

Dodatne informacije