Pečatom do jedinstvenog izgleda zida

 

jedinstvena zidna dekoracija napravljena pečatom


potreban pribor za dekoraciju zida

Od pribora za rad potrebni su vam pečat, boja, mali valjak i plitka posuda sa ravnim dnom.


nanošenje boje na valjak za krečenje


nanošenje boje na pečat za dekoraciju zida

Valjkom ravnomerno nanesite boju na pečat. Pre nanošenja boje pečatom na zid, vežbajte na papiru. Papir trakom zakačite za zid da bi u praksi videli kako izgleda ostavljanje otiska na vertikalnoj površini.


nanošenje boje pečatom na zid


 


TEMA

Dekorativno krečenje


dekorativno krečenje stana  Zid kao umetničko platno


zid sa prugama  Osvežite enterijer prugama na zidu


zidovi sa geometrijskim šarama  Apstraktna umetnost i geometrijski likovi na zidu


krečenje šablonom i valjkom  Šablonom, bojom i valjkom do interesantnih zidova


krečenje šablonima i četkicama  Šabloni i četkice za slikarski efekat na zidovima 


šablon za krečenje od kartona  Napravite sami šablone za krečenje od kartona


tehnike dekorativnog krečenja   Jednostavnim tehnikama krečenja do oslikanih zidova


slikanje prstima po zidovima  Umetnička dela stvorena prstima


oslikani zidovi dečije sobe  Oslikani zidovi dečijih i tinejdžerskih soba


pikselizovane slike Pikselizovane slike


izlomljene linije na zidu  Šare na zidu koje možete sami napraviti 


 

Dodatne informacije